Urheilufysioterapeutin sertifiointikriteerit

Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:

  
 
NimikeUrheilufysioterapeutti (sert.)
PohjakoulutusFysioterapeutti AMK tai vastaava aikaisempi tutkinto.
Osallistuminen valmennusprosessiin urheilufysioterapeuttinaVähintään kahden vuoden aktiivinen ammatillinen osallistuminen urheilu- ja/tai liikuntafysioterapian tehtäviin hakemusta edeltäneiden 4 vuoden ajalta. Hakemuksessa tulee kuvata urheilufysioterapeuttisen toiminnan ajankohta, kesto ja sisältö. Työhön on sisällyttävä valmennusprosessissa mukana olemista, joko osa- tai kokoaikaisesti. 
Lisäkoulutus

Edellytetään pohjakoulutusta täydentäviä opintoja sekä Suft:n kurssien (modulit 6 kpl: UFPK, ULLL, UNOH, UPNJ, UKFP ja UT) läpikäyntiä. Vuonna 2019 URK vaihtoehtoinen UKFP&UT:n kanssa. Yhteensä 25 opintopisteen verran.

Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen suorittaminen (puhtaastiparas.fi). Liitä koulutuksesta saatava diplomi hakemukseen.

​Lisäksi tee Portfolio ja cv, jotka sinun tulee lähettää liitetiedostona (pdf-muodossa). Todennetaan portfoliossa vapaamuotoisesti koulutukset: missä suoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttajat. 

Allekirjoitettu sitoumus

Allekirjoitettu sitoumus Suomen Fysioterapeutit ry:n hyväksymien ammattieettisten sääntöjen sekä SUFT ry:n erityispätevyyssäännösten noudattamisesta.

Tentti (1.1.2020 alkaen)Kutsu sähköisesti suoritettavaan tenttiin lähetetään lautakunnan hyväksyttyä hakemuksen. Sertifikaatin saa hyväksystyllä suorituksella. Tentin voi uusia 2 kuukautta hylätyn tenttisuorituksen jälkeen.
Sertifikaatin uusiminenSertifikaatti on voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.